MPs ILLEGALLY DETAINED IN TURKEY

Category: News, Press Releases
— FOR IMMEDIATE RELEASE —   MONTREAL, CANADA (November 5, 2016)—The Armenian Youth Federation of Canada (AYF Canada) strongly condemns the recent illegal detainment and arrest of several members of Turkey’s HDP (Halkların Demokratik Partisi) party.   On November 3, 2016,

Continue Reading

Why Youth Corps?

Category: News, Youth Corps Diary - 2016
“This world demands the qualities of youth: not a time of life but a state of mind, a temper of the will, a quality of imagination, a predominance of courage over timidity, of the appetite for adventure over the love of ease.” — Robert F. Kennedy.   AYF Canada Youth Corps’ Camp

Continue Reading

ՀՅԴ Գանատայի Երիտասարդական Միութեան 44-րդ Պատգամաւորական Ժողով

Category: News, Press Releases
ՀՅԴ ԳԵՄ-ի (Գանատայի Երիտասարդական Միութիւն) 44-րդ Պատգամաւորական Ժողովը գումարուեցաւ 20-21 Օգոստոս 2016,-ին, Մոնթրէալի Հայ Կեդրոնի »Ահարոնեան« սրահէն ներս: Ներկայ էին 38 պատգամաւորներ, Օնթարիոյի, Քեպեքի եւ Պրիթիշ Քօլոմպիայի զանազան շրջաններէն: Ժողովին հիւրաբար նաեւ մասնակցեցան ՀՅԴ Գանատայի

Continue Reading

ՀՅԴ Գանատայի Երիտասարդական Միութեան 42-րդ Պատգամաւորական Ժողով

Category: News, Press Releases
  ՀՅԴ ԳԵՄ-ի (Գանատայի Երիտասարդական Միութիւն) 42-րդ Պատգամաւորական Ժողովը գումարուեցաւ 5-6 Սեպտեմբեր 2014-ին, Գէմպրիճի մէջ: Ներկայ էին 30 պատգամաւորներ Գանատայի զանազան քաղաքներէն՝ ներկայացնելով ԳԵՄ-ի 8 մասնաճիւղերը՝ «Սիմոն Զաւարեան» Թորոնթօ, «Լեւոն Շանթ» Մոնթրէալ, «Բեկոր Աշոտ» Լաւալ,

Continue Reading