ՀՅԴ ԳԵՄ-ի 41-րդ Պատգամաւորական Ժողով

Category: News, Press Releases

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ՀՅԴ ԳԵՄ-ի 41-րդ Պատգամաւորական Ժողովը գումարուեցաւ 23-25 օգոստոս 2013-ին, Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնէն ներս: Ներկայ էին 31 պատգամաւորներ Գանատայի զանազան քաղաքներէն՝ ներկայացնելով ԳԵՄ-ի 8 մասնաճիւղերը՝ «Սիմոն Զաւարեան» Թորոնթօ, «Լեւոն Շանթ» Մոնթրէալ, «Բեկոր Աշոտ» Լաւալ, «Արամ Մանուկեան» Գէմպրիճ, «Քեռի» Ուինզըր, «Յառաջ» Սէնթ Գաթրինզ, «Արշաւիր Շիրակեան» Վանքուվըր եւ «Արարատ» Համիլթըն:

Օրակարգի գլխաւոր նիւթերն էին ԳԵՄ-ի կազմակերպած Վանաձորի Ամառնային Ճամբարը, «Արծիւ» պաշտօնաթերթը, քաղաքական գործունէութիւնը եւ Գանատահայ երիտասարդութիւնը: Ժողովի նաեւ ուրախութեամբ գնահատեց Վանքուվըր «Արշաւիր Շիրակեան» մասնաճիւղի վերաշխոյժացումը եւ արծարծեց միջոցներ զայն քաջալերելու նպատակով:

Արժեւորելէ ետք նախորդ տարուան գործունէութիւնը, ժողովականները մշակեցին յառաջիկայ տարեշրջանի ընդհանուր ծրագիրը:

Վանաձորի Ճամբար ծրագիրով՝ միութեանս անդամները կը վարեն երկշաբաթեայ ճամբար մը Վանաձորցի պատանիներուն համար: Երկու հարիւրէ աւելի պատանիներ, խաղի, պարի ու երգի կողքին, կը ստանան անգլերէնի, Հայոց պատմութեան եւ եւ համակարգիչի դասընթացքներ: Այս ծրագիրը դարձեալ պիտի կիրարկուի եւ ընդլայնուի յառաջիկայ տարեշրջանին:

Նախորդ տարեշրջանին հրատարակուեցան ՀՅԴ ԳԵՄ-ի «Արծիւ» Պաշտօնաթերթի երեք թիւեր, որոնք կ’արծարծէին ԳԵՄականն ու ընդհանուր Գանատահայ երիտասարդը յուզող հարցեր, իրենց գրիչներով: Ժողովը մէջտեղ բերաւ պաշտօնաթերթը սփռելու նոր միջոցներ որ աւելի հասանելի դառցնելու ու ուշադրութիւնը գրաւելու երիտասարդութեան:

Քաղաղական գործունէութեան շուրջ ժողովը առաջարկներ կատարեց Արցախի հիմնահարցի շուրջ ու ծրագրուեցան Արցախցիներուն օժանդակելու միջոցարումներ: Ցեղասպանութեան 100 ամեակի սեմին, պատգամաւորները նաեւ հիմնեցին 2015-ի ոգեկոչման ծրագիրներու նախապատրաստական աշխատանքի յանձնախումբը եւ հաստատեցին գործունէութեան ռազմավարութիւնը, նկատի ունենալով երիտասարդութեան պարտականութիւնը:

Վերջապէս պատագամաւորները արծարծեցին միութեանս դիմագրաւած բազմաթիւ մարտահրաւէրները եւ ներկայ անդամները խրախուսելու ու նոր անդամներ ներգրաւելու միջոցները:

Ժողովի աւարտին, ընտրուեցաւ 2013-2014 տարեշրջանի ՀՅԴ ԳԵՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան կազմը:

ՀՅԴ ԳԵՄ-ի Պատգամաւորական Ժողով
2013-2014, Թորոնթօ