Welcome to Artsakh

Category: Youth Corps Diary - 2012

July 19, 2012

 

We are walking among legends.

 

Our trip takes us to the Independent Republic of Artsakh for three days and we have already fallen in love with it’s beauty and landmarks.

 

On July 18th, we met an Armenian family from the town of Aparan. True to tradition, we very quickly became friends, and the dadik told us stories he heard from General Tro himself who organized the battlefield in Aparan in 1918. We had such a memorable night, and we are expected in Aparan upon our return from Vanadzor to continue our kef!

 

This morning we woke up and headed towards legendary Gandzasar. This church is located on one of the higher peaks of Artsakh. Apart from it’s breathtaking beauty, the church stands out because of an unexploded bomb that remains lodged in the monastery’s outer wall from the war 20 years ago. Legend says it is guarded by 2 angels who suddenly appeared on each side of the altar after the attack.

 

We next headed towards Nikol Touman’s house which was restored as a museum in 2004. The humble house pays homage to how the fedayi lived and fought for his country. As we heard his heroic stories, we remembered how lucky we are to be able to walk on this land where Toumans, Pegors and many many more have given their lives to maintain its freedom.

 

Our eventful day ended with a meeting with the Honorable Jim Karygiannis, member of the Canadian parliament, who was in Artsakh as one of the international observers from 20 countries for the presidential elections, which took place on July 19. We spoke of the future of Artsakh and its right to self-determination. It was the perfect end to a perfect day.

 

Tomorrow, we will be enjoying our last day in Artsakh. Until then, Bari Gisher Eli Jan!

 

[nggallery id=9]

 

 

Լեկենտների հողն ենք այցելում։

 

Յուլիս 18-ի երեկոյան ծանօթացանք հայորդիներու որոնք այցելում էին Արցախը։ Միասին մի քիչ զրուցելէ ետք, դարցան մեր սեղանակիցները։ Անոնք Աբարանցի հայեր էին որոնցմէ մէկը զորաւար Դրո-ի խրախուսիչ խօսքերը տակաւին կը յիշեր։ Տպաւորիչ երեկոյ մը անցնելէ ետք, խումբը հրաւիրուել է Աբարանի գիւղը մեծ խնճոյքի համար…

 

Այս առաւօտ այցելեցինք Գանձասար վանքը։ Այս եկեղեցին կը գտնուի լեռներու գագաթին եւ Ազերիական հարցակումներու ժամանակ, ռումբ մը եկեղեցիին պատին նետուեր է, սակայն առանց պայթելու։ Շատեր կը հաւատան որ եկեղեցին պաշպանուած է երկու հրէշտակներով որոնք, եթէ ուշադրութեամբ նայիք, կրնաք տեսնել խորհանին երկու կողմերը։

 

Գանձասարէն քիչ մը վար. հանդիպեցանք Նիկոլ Թումանի տուն-թանգարանը։ Այս երկու հարիւր տարուայ տունը վերածուած է թանգարանի մը ուր մեր հերոսին առօրեայ կեանքը եւ անվախ ֆետայական հոգին մեզ յիշել տուաւ որ մենք լեկենտների հողի վրայ կը քալենք։ Առանց Նիկոլներու, Բեկորներու եւ իրենց նման Ֆետայիներուն, չէինք կարող այս հողերի վրայ քալել ազատ ու անկախ։

 

Երեկոն ավարտեցինք Գանատայի Խորհրդարանի ներկայացուցիչ Jim Karygiannis-ի հետ որ կ՚ այցելէր Արցախը որպէսզի հսկէ ընտրութիւնները։ Ան շատ գոհ եւ լաւ տրամադրութեան մէջ եր եւ պիտի այցելէ մեր Գանատայի գաղութները Արցախի ապագայի ծրագիրներու նկատմամբ։

 

Վաղը կը շարունակենք մեր ծրագիրը Արցախի մէջ։ Գիշեր բարի էլի ճա՛ն։

 

[nggallery id=9]